wynajem pracownikówZapewnienie sobie i rodzinie godziwych warunków życia, szczególnie na terenie obcego kraju, to jeden z podstawowych powodów, dla których szybko trzeba znaleźć pracę. Niezwykle ważnym czynnikiem jest ponadto jej legalny charakter.

Dlaczego pracownicy z Ukrainy powinni ubiegać się o legalne zatrudnienie?

Zarówno dla pracowników z Ukrainy, jak i dla pracowników innych narodowości legalne zatrudnienie powinno być kluczowym zagadnieniem, ponieważ wiąże się z określonymi korzyściami. Warto podkreślić, że przysługują im takie same prawa jak rodowitym Polakom. Do najważniejszych zalet legalnego zatrudnienia można między innymi zaliczyć:

• Prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, którego liczba dni jest uzależniona od przepracowanych miesięcy bądź lat,
• Prawo do wykorzystania urlopu rodzicielskiego (w tym również ojcowskiego), urlopu szkoleniowego, urlopu wychowawczego czy urlopu okolicznościowego,
• Otrzymanie umowy o pracę, która daje uprawnienia do nabycia wszelkiego rodzaju świadczeń pracowniczych,
• Posiadanie statusu pełnoprawnego pracownika.

Wynajem pracowników – jaki to rodzaj usługi?

Z wynajmem pracowników łączy się możliwość rozbudowywania potencjału personalnego. Usługa posiada kompleksowy charakter i polega na wypożyczaniu pracowników. Firmy bądź przedsiębiorcy co miesiąc ponoszą z tego tytułu określone koszty. Wynajmem zajmują się agencje pracy tymczasowej i może on być sezonowy lub okresowy.