leasing pracowniczyW ostatnim czasie można zaobserwować wśród pracodawców coraz większe zainteresowanie innymi niż tradycyjne formami zatrudnienia. Czy więc są outsourcing personalny czy leasing pracowniczy?

Zatrudnienie tymczasowe – co to?

Ten rodzaj zatrudnienia oparty jest na zasadach z ustawy z 2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Polega ono zasadniczo na zatrudnieniu przez agencje pracy tymczasowej pracowników w celu kierowania ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy. Praca ta może mieć charakter doraźny lub długofalowy. Nie można jednak wykorzystywać tej formy zatrudnienia na stanowisku pracownika, który strajkuj itd. Ta forma zatrudnienia cieszy się popularnością z uwagi na jej elastyczność. Można bowiem z jedną osobą zawierać wiele umów na krótkie okresy czasu.

Co warto wiedzieć o wynajmie pracowników?

Zatrudnienie tymczasowe to stosunek trójstronny między agencją pracy tymczasowej, pracodawcą oraz pracownikiem tymczasowym. Obowiązki i prawa pracodawcy są podzielone między agencję i pracodawcę. Umowa o pracę tymczasową jest jednak zawierana przez pracownika tymczasowego tylko z agencją. Musi się w niej znaleźć zawsze nazwa stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne stawiane danemu pracownikowi. Umowa tego typu zawierana jest zawsze na czas nieokreślony i zawiera wskazanie pracodawcy – użytkownika, na rzecz którego praca będzie przez dany okres czasu wykonywana.